1. Home
  2. Docs
  3. Kom godt igang
  4. Administrer lands/claims

Administrer lands/claims

Vi bruger et værktøj der hedder Lands (meget opfindsomt, I know) til at håndtere claims

Spawn

Det er ikke muligt at leje et stykke jord ved spawn i 1.19, vi har en dedikeret verden til det (“City”) hvor der er fælles-shop og player housing til dem der ønsker.

Se den dedikerede side for mere information omkring City world

Uden for spawn

Hvis du gerne vil bygge en stor base, så kan du slå dig ned hvor som helst (så længe du følger reglerne). At etablere en claim uden for spawn er på egen regning – se priser længere nede på siden.

Vi henstiller til, at der ikke bygges tæt på spawn.

Vores regler tillader ikke griefing af bygninger, men man må godt tage ting fra kister der er uden for spawn – så det er vigtigt at beskytte dine kister med et land når du bygger uden for spawn!

Når du har oprettet et land kan du også styre andres adgang til dine kister, om mobs må spawn på dit område, og mange mange andre forskellige ting.

Økonomi

BEMÆRK: Et land/område har sin egen penge konto/økonomi separat fra dit egen – så mange kommandoer kræver du har indsat penge på dit lands egen konto for at de virker – se Indsæt penge på dit lands konto kommandoen neden for

Som ny spiller på serveren starter du med $10.000 – det er nok til at oprette et land til at beskytte dine kister og enten et par chunks yderligere eller køb af mad / resourcer fra andre player shops

Start begrænsninger

Du starter med følgende begrænsninger på land du kan styre

  • Oprettet 5 lande
  • 100 chunks per land du ejer

In-game rewards

Ovenstående begrænsninger stiger i takt med din in-game tid på serveren:

  • 1 yderligere chunk (per land) til område udvidelse hver 2. time
  • 1 yderligere land du kan være medlem af hver 12. time
  • 1 yderligere land du kan oprette hver 24. time
  • 1 yderligere medlemskab af en andens område hver 6. time

Kommandoer og priser

Handling du foretagerKommandoPris for handling
Oprette et nyt område – inkl. første chunk/lands create <navn>$4000
Oprette et Spawn point for et område/lands setspawn$500
Ændre et Spawn point for et område/lands setspawn$500
Teleportere til et Spawn point i et område/lands spawn <navn>$100
Ændre navn på et område /lands rename$1000
Ændre ejer på et område/lands setowner$5000
Udvide et område med en ny chunk/lands claim$250 + 10% per chunk
(se neden for for flere detaljer)
Indsæt penge på dit lands konto/lands deposit <navn> <beløb>$0
Tjek balancen på dit lands konto/lands balance <navn>$0
Hæv penge fra dit lands konto/lands withdraw <navn> <beløb>$0
Fjerne en chunk fra et område/lands unclaim15% af købs pris refunderet

Chunk claim pris detaljer

Prisen per chunk du claimer til dit land afhænger af hvor stort dit land er.

Prisen stiger med 10% for hver chunk du claimer op til en maks pris per chunk på $500.

Husleje / upkeep

Det koster en flad pris på 25$ per chunk du har claimet hver 15. dag.

Bemærk et nyoprettet land er fritaget for husleje de første 15 dage

Husleje bliver trukket fra landets bank saldo, så det er vigtigt at du indsætter penge på dens konto via kommandoen /lands deposit <navn-på-dit-land> <beløb>

Skilte med land information

Staff kan sætte et eller to skilte op med information om husleje pris, landets bank samt størrelsen på landet.

Hvis du vil have skiltene i din base, så sæt et eller to skilte hvor du vil have informationen, og skriv til en staff for at få det sat op.

Guides & dokumentation

Her er et par YouTube videoer at lidt ældre dato der beskriver hvordan det fungerer

Was this article helpful to you? Yes No